Käsikirjoja ja pedagogista tukimateriaalia

OPH:n rahoittamissa Helsingin kielihankkeissa on tuotettu käsikirjoja ja pedagogista tukimateriaalia kaksikielisen opetuksen ja kieltenopetuksen tueksi.

Helsinki oppii kielillä -hankkeissa on tuotettu käsikirjoja kielirikasteiseen ja laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen ja esiopetukseen sekä ruotsin kielikylpyyn. Vuonna 2020 valmistui kielirikasteisen perusopetuksen käsikirja ja vuonna 2021 kaksikielisen esiopetuksen käsikirja.

Kivaa kielten tunneille -hankkeessa valmistui keväällä 2021 oppimateriaali A1-kielten opetukseen alkuopetuksessa.