A1-kielen opetus alkuopetuksessa

Opetushallituksen rahoittamassa Kivaa kielten tunneille -hankkeessa valmistui keväällä 2021 oppimateriaali alkuopetuksen A1-kielten opetukseen. Puhetta kielten tunneille -oppimateriaalin tavoitteena on tukea kielten- ja luokanopettajia varhaisessa kieltenopetuksessa ja se sisältää teemoittain ideoita, toimintavinkkejä ja tukimateriaalia englannin, ruotsin, saksan, ranskan ja espanjan opetukseen.

Alla olevasta listasta voi ladata haluamansa kieliversion Puhetta kielten tunneille -oppimateriaalista. Oppimateriaaliin kuuluvat kuvaliitteet näkyvät pdf-dokumentin liitetiedostoina, kun pdf-tiedoston lataa tietokoneelle ja avaa ladatuista tiedostoista Adobe Acrobat Reader -ohjelmalla.

Puhetta kielten tunneille – englanti

Puhetta kielten tunneille – ruotsi

Puhetta kielten tunneille – saksa

Puhetta kielten tunneille – ranska

Puhetta kielten tunneille – espanja