Helsinki oppii kieliä

Tervetuloa Helsingin kielihankkeiden sivuille! Opetushallituksen rahoittamissa Helsingin kielihankkeissa kehitetään monipuolisesti kaksikielistä opetusta ja varhaiskasvatusta sekä tuotetaan oppimateriaaleja kieltenopetuksen tueksi.

Helsinki oppii kielillä -hankkeissa kehitetään Helsingin kaksikielisen opetuksen ja kasvatuksen verkkoa, opinpolkuja ja pedagogiikkaa. Kivaa kielten tunneille -hankkeessa on tuotettu oppimateriaalia A1-kielten opetukseen alkuopetuksessa.

Helsingin kielihankkeiden sivustolle on koottu kielihankkeissa tuotettua pedagogista tukimateriaalia kaksikielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen sekä varhaisen A1-kielten opetuksen tueksi.