Tietoa kielihankkeista

Helsingin kaupungilla on tällä hetkellä kaksi Opetushallituksen rahoittamaa kielihanketta, Helsinki oppii kielillä 6 ja Helsinki oppii ruotsia.

Helsinki oppii kielillä 6 -hankkeen tavoitteena on kehittää kaksikielistä opetusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Hankkeessa tuotetaan perehdytysmateriaalia henkilöstön osaamisen ja pedagogiikan kehittämisen tueksi. Lisäksi hankkeessa koordinoidaan Kansallista kaksikielisen opetuksen verkostoa, jonka uutiskirjeet ja ajankohtaiset asiat löydät tältä sivustolta.

Helsinki oppii ruotsia -hankkeessa pyritään innostamaan lapsia ja perheitä valitsemaan ruotsi A1-kieleksi. Hankkeessa pyritään lisäämään A1-ruotsin oppijoiden määrää peruskouluissa, joissa ruotsia jo tarjotaan A1-kieleksi. Ruotsin valintaa ensimmäiseksi opiskeltavaksi kieleksi pyritään lisäämään esiopetusvuoden aikana tapahtuvan kielimaistiaistoiminnan avulla. Hankkeessa tuotetaan kielimaistiaismateriaalia yhdessä ruotsinopettajien ja esiopetuksen henkilöstön kanssa. Kielimaistiaismateriaalit ovat valmiina syksyllä 2024 ja löytyvät silloin tältä sivustolta kohdasta Materiaalia opetuksen tueksi.

Aiemmat hankkeet:

Helsingissä on toiminut kielten opetukseen ja kaksikieliseen opetukseen keskittyneitä hankkeita useamman vuoden ajan. Hankkeissa on tuotettu pedagogista tukimateriaalia opettajien avuksi. Materiaalit, kuten Handbook for bilingual education ja Puhetta kielten tunneille, löytyvät tältä sivustolta kohdasta Materiaalia opetuksen tueksi.