Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Helsinki oppii kieliä -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://kielet.hel.fi.

Helsingin kaupungin tavoite

Helsingin tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Helsingin kaupungin WordPress-sivustot on koodattu saavutettaviksi. Myös kaupungin visuaalinen ilme noudattaa saavutettavuusvaatimuksia. Tämän verkkosivuston sisällöllistä saavutettavuuden vaatimustenmukaisuutta ei ole vielä arvioitu.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 24.5.2023.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa  
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Puhelinvaihde 09 310 1060 on avoinna arkisin kello 8.00–16.00. 
Kaupungin yleisneuvonta Helsinki-info palvelee numerossa 09 310 11111 ma–to klo 9.00–16.00 ja pe klo 10.00–15.00. 

Ilmoittaminen ei-​saavutettavasta sisällöstä 

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen palautelomakkeella https://palautteet.hel.fi .

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja palautelomakkeella https://palautteet.hel.fi . Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, täytäntöönpanomenettely 

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi 
Puhelinvaihde: 0295 016 000  
Avoinna: ma-pe klo 8.00–16.15 

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus 

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuilta neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.  

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 24.5.2023

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki