Tarinoita

Helsingin kielihankkeissa on tuotettu videoita, joiden avulla pääsee tutustumaan mm. Pasilan peruskoulun suomi-saame-luokkaan, kielikylpypäiväkotiin ja -kouluun sekä varhennetun kielen tunnille.

Helsingissä Pasilan peruskoulun suomi-saame-luokalla ja päiväkoti Susannan pohjoissaamenkielisessä ryhmässä puhutaan saamea vuoden ympäri.

Mitä kielikylpy on ja miksi se kannattaa? Lapset, nuoret, huoltajat, varhaiskasvattajat ja opettajat kertovat näkemyksiään ruotsinkielisestä kielikylvystä.

Kurkkaa varhennetun kielen tunnille! Mitä alkuopetuksen kieltentunneilla tehdään? Mikä on hauskinta ja mikä lapsia innostaa?

Miksi kielten opiskelu kannattaa aloittaa varhain? Mitä varhennettu kieltenopetus sisältää ja mikä siinä on parasta? Mitä kieliä Helsingissä voi opiskella 1. luokalta lähtien?