Kaksikielinen opetus ja kieltenopetus Helsingissä

Pasilassa päiväkoti Susannassa on saamenkielinen varhaiskasvatusryhmä Luopmánat 1–6-vuotiaille lapsille. Ryhmään voi hakea kuka tahansa saamen kielestä ja kulttuurista kiinnostunut. Luopmánat-ryhmän arjessa painottuvat lasten luontosuhteen rakentaminen, yhteisöllisyyden vaaliminen sekä omatoimisuuden ja itseohjautuvuuden harjoitteleminen. Kahdella seuraavalla videolla tutustumaan ryhmien toimintaan.

Helsingissä Pasilan peruskoulun suomi-saame-luokalla ja päiväkoti Susannan pohjoissaamenkielisessä ryhmässä puhutaan saamea vuoden ympäri

Mitä kielikylpy on ja miksi se kannattaa? Lapset, nuoret, huoltajat, varhaiskasvattajat ja opettajat kertovat näkemyksiään ruotsinkielisestä kielikylvystä.

Miksi kielten opiskelu kannattaa aloittaa varhain? Mitä varhennettu kieltenopetus sisältää ja mikä siinä on parasta? Mitä kieliä Helsingissä voi opiskella 1. luokalta lähtien?

Kurkkaa varhennetun kielen tunnille! Mitä alkuopetuksen kieltentunneilla tehdään? Mikä on hauskinta ja mikä lapsia innostaa?