Kaksikielinen perusopetus

OPH:n rahoittamassa Helsinki oppii kielillä -hankkeissa on tuotettu kaksikielisen opetuksen käsikirjoja opettajien työn tueksi luokka-asteille 1-6.

Kaksikielisen opetuksen käsikirjat vuosiluokille 1-2, 3-4 ja 5-6 valmistuivat syksyllä 2022. Uudistettuihin käsikirjoihin on lisätty runsaasti toimintaideoita teemoittain sekä laajat tukimateriaalipaketit tukemaan kaksikielisen opetuksen laadukasta toteuttamista. Alla olevista linkeistä pääset uusien käsikirjojen pdf-versioihin. Lataa käsikirjan pdf-tiedostot koneellesi (dowload all files) ja avaa Adobe Acrobat Readerilla, jolloin liitteet näkyvät pdf:n liitetiedostoina.

Handbook for Bilingual Education -English-enriched teaching and learning – Grades 1-2

Handbook for Bilingual Education -English-enriched teaching and learning – Grades 3-4

Handbook for Bilingual Education -English-enriched teaching and learning – Grades 5-6

Helsingin kielihankkeissa on myös tuotettu toiminnallisista, englanninkielisistä lauluista koostuva vihko kaksikielisen esi- ja alkuopetuksen tueksi. Lauluvihkon pdf-versioon pääset tästä: Songs for Bilingual Education.

Kielihankkeissa on tuotettu kaksikielistä opetusta käsittelevä video, jossa professori Peeter Mehistö (University College London, Institute of Education) kertoo kaksikielisen opetuksen periaatteista, hyödyistä ja mm. siitä, miten huoltajat voivat tukea kaksikielisellä luokalla opiskelevia lapsiaan. Videosta on tehty kaksi versiota, yksi rehtoreille ja opettajille, toinen huoltajille. Videoissa puhutaan englantia ja ne on tekstitetty suomeksi.

Uusille tai kertausta kaipaaville opettajille on koottu perehdytysmateriaali, joka valmistuu syksyllä 2024. Helsingissä työskentelevillä opettajilla on mahdollisuus suorittaa Oppivassa verkkokurssi, joka sisältää perehdytysmateriaalin kokonaisuudessaan. Kurssin löydät oppivasta nimellä Kaksikielisen opettajan ABC – perusopetus syksyllä -24. [linkki tulossa]

Materiaalista on koottu myös tiivistelmä, joka on kaikille saatavilla. [linkki tulossa]

M365 –sovelluksissa ja Edge –selaimessa toimii lukuvalmentaja lisäosa, joka on hyödyllinen apuvälinen oppilaille. Alla on video, jossa esitellään lukuvalmentajan ominaisuuksia sekä samat ohjeet kirjallisena. Videolla esitellään lukuvalmentajaa englanninkielisen tekstin apuna, mutta sillä on laaja kielivalikoima.

Video & pdf [linkki tulossa]