Kaksikielinen perusopetus

OPH:n rahoittamassa Helsinki oppii kielillä -hankkeissa on tuotettu kielirikasteisen opetuksen käsikirja opettajien työn tueksi (luokka-asteet 1-6). Käsikirjan pdf-versioon pääset tästä: Handbook for English-enriched programme.

Kielirikasteisen opetuksen uudet käsikirjat vuosiluokille 1-2, 3-4 ja 5-6 valmistuivat syksyllä 2022. Uudistettuihin käsikirjoihin on lisätty runsaasti toimintaideoita teemoittain sekä laajat tukimateriaalipaketit tukemaan kaksikielisen opetuksen laadukasta toteuttamista. Alla olevista linkeistä pääset uusien käsikirjojen pdf-versioihin. Lataa käsikirjan pdf-tiedosto koneellesi ja avaa Adobe Acrobat Readerilla, jolloin liitteet näkyvät pdf:n liitetiedostoina. Liitteiden pdf-tiedostoihin pääset myös kunkin käsikirjan alapuolella olevista linkeistä.

Handbook for Bilingual Education -English-enriched teaching and learning – Grades 1-2
Liitteet: Grades 1-2, Attachments: Early Autumn, Late Autumn, Early Spring, Late Spring

Handbook for Bilingual Education -English-enriched teaching and learning – Grades 3-4
Liitteet: Grades 3-4, Attachments: Early Autumn, Late Autumn, Early Spring, Late Spring

Handbook for Bilingual Education -English-enriched teaching and learning – Grades 5-6
Liitteet: Grades 5-6, Attachments: Early Autumn, Late Autumn, Early Spring, Late Spring

Helsingin kielihankkeissa on myös tuotettu toiminnallisista, englanninkielisistä lauluista koostuva vihko kaksikielisen esi- ja alkuopetuksen tueksi. Lauluvihkon pdf-versioon pääset tästä: Songs for Bilingual Education.

Kielihankkeissa on tuotettu kaksikielistä opetusta käsittelevä video, jossa professori Peeter Mehistö (University College London, Institute of Education) kertoo kaksikielisen opetuksen periaatteista, hyödyistä ja mm. siitä, miten huoltajat voivat tukea kaksikielisellä luokalla opiskelevia lapsiaan. Videosta on tehty kaksi versiota, toinen rehtoreille ja opettajille, ja toinen huoltajille. Videoissa puhutaan englantia ja ne on tekstitetty suomeksi.

Mitä kaksikielinen opetus on, mitkä ovat sen hyödyt ja mitä tulee ottaa huomioon kielirikasteista tai laajamittaista kaksikielistä opetusta suunniteltaessa? Tämä video on tarkoitettu opettajien ja rehtoreiden käyttöön.
Mitä kaksikielinen opetus on, mitkä ovat sen hyödyt ja miten huoltajat voivat tukea kaksikielisellä luokalla opiskelevaa lastaan? Tämän videon tavoitteena on antaa huoltajille tietoa kaksikielisestä opetuksesta.