Kaksikielinen esiopetus

Helsinki oppii kielillä -hankkeessa on tuotettu vuonna 2021 kielirikasteisen ja laajamittaisen kaksikielisen esiopetuksen käsikirja opettajien työn tueksi. Käsikirjan pdf-versioon pääset tästä: Handbook for Bilingual Pre-primary Education.

Samassa hankkeessa on tuotettu ranskankielinen versio e.m. käsikirjasta suomi-ranska -kaksikieliseen esiopetukseen. Käsikirjan pdf-version voit ladata tästä: Le manuel pour l’éducation préprimaire bilingue.

Helsingin kielihankkeissa on tuotettu myös toiminnallisista, englanninkielisistä lauluista koostuva lauluvihko kaksikielisen esi- ja alkuopetuksen tueksi. Lauluvihkon pdf-versioon pääset tästä: Songs for Bilingual Education.

Uusille tai kertausta kaipaaville opettajille on koottu perehdytysmateriaali, joka valmistuu syksyllä 2024. Helsingissä työskentelevillä opettajilla on mahdollisuus suorittaa Oppivassa verkkokurssi, joka sisältää perehdytysmateriaalin kokonaisuudessaan. Kurssin löydät oppivasta nimellä Kaksikielisen opettajan ABC – esiopetus syksyllä -24 [linkki tulossa].

Materiaalista on koottu myös tiivistelmä, joka on kaikille saatavilla. Lataa itsellesi pdf-tiedoto tästä [linkki tulossa].