Kaksikielinen esiopetus

Helsinki oppii kielillä -hankkeessa on tuotettu vuonna 2021 kielirikasteisen ja laajamittaisen kaksikielisen esiopetuksen käsikirja opettajien työn tueksi. Käsikirjan pdf-versioon pääset tästä: Handbook for Bilingual Pre-primary Education.

Helsingin kielihankkeissa on tuotettu myös toiminnallisista, englanninkielisistä lauluista koostuva lauluvihko kaksikielisen esi- ja alkuopetuksen tueksi. Lauluvihkon pdf-versioon pääset tästä: Songs for Bilingual Education.