Ruotsin kielikylpy

Helsingin kielihankkeissa tuotetun Kielikylpy Helsingissä -esitteen avulla voi tutustua Helsingin seitsemään kielikylpypolkuun. Esitteessä kerrotaan perusasioita ruotsin kielikylvystä, sen aloittamisesta ja tavoitteista.

Helsingin kielihankkeissa on tuotettu myös kielikylpykäsikirja varhaiskasvatus- ja esiopetushenkilöstön tueksi. Käsikirjasta on saatavilla sekä suomen- että ruotsinkielinen versio. Käsikirjojen pdf-versioihin pääsee tästä: Kielikylvyn käsikirja ja Handbok för språkbadet.

Ruotsin kielikylpyyn voi tutustua myös kielihankkeissa tuotetun esittelyvideon avulla.

Uusille tai kertausta kaipaaville opettajille on koottu perehdytysmateriaali, joka valmistui syksyllä 2024. Helsingissä työskentelevillä opettajilla on mahdollisuus suorittaa Oppivassa verkkokurssi, joka sisältää perehdytysmateriaalin kokonaisuudessaan. Kurssin löydät oppivasta nimellä Kaksikielisen opettajan ABC – kielikylpy varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa syksyllä -24. [linkki tulossa]

Materiaalista on koottu myös tiivistelmä, joka on kaikille saatavilla. [linkki tulossa]